ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH

Ερευνα & Ανάπτυξη (R & D)

Έλεγχος των θερμοκηπίων της εταιρείας με Η/Υ

Η εταιρεία “ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” πιστή στην αδιάλειπτη προσήλωσή της στην παραγωγή και διάθεση ποιοτικών φυτών, εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό και σύγχρονο πρόγραμμα Η/Υ στις θερμοκηπιακές της εγκαταστάσεις.

Ειδικότερα, μέσω αυτού του προγράμματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο ονομάζεται “MACQU”, ελέγχεται το μικροκλίμα του θερμοκηπιακού χώρου (φωτισμός, αερισμός, υγρασία, θερμοκρασία κ.λπ.) και διαμορφώνονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη ριζοβολία των μοσχευμάτων και την αρχική ανάπτυξη των διαφόρων φυτικών ειδών.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του πρωτοποριακού αυτού συστήματος είναι πολλαπλά:

  • Αυξημένη ταχύτητα προσαρμογής των συνθηκών παραγωγής στις ολοένα μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Άμεση και αδιάλειπτη παρακολούθηση 24 ώρες το 24ωρο της κατάστασης του θερμοκηπίου.
  • Μειωμένος αριθμός βλαβών.
  • Οικονομία καυσίμων λόγω της βελτιστοποίησης των απαιτούμενων κλιματολογικών συνθηκών για την ανάπτυξη των φυτών.
  • Ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της παραγωγής.
  • Εξοικονόμηση εργατικού κόστους.
  • Μέγιστη αξιοποίηση της θερμοκηπιακής μονάδας.
  • Επεκτασιμότητα του συστήματος και αφετηρία μιας ολοκληρωμένης ένταξης του περιβαλλοντικού ελέγχου του θερμοκηπίου σ’ ένα Ολοκληρωμένο Διαχειριστικό Σύστημα (Integrated Management System), το οποίο παρακολουθεί μαζί παραγωγή και οικονομολογιστική οργάνωση.

Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτα οφέλη προκύπτουν και για τους τελικούς αποδέκτες των συστημάτων αυτών, δηλαδή τους πελάτες της εταιρείας (garden centers και κατασκευαστές κήπων) και τους επαγγελματίες καλλιεργητές σε όλη τη χώρα, γιατί οι μεν πρώτοι γνωρίζουν ότι τα έτοιμα φυτά που αγοράζουν έχουν παραχθεί με τις ιδανικότερες δυνατές συνθήκες, οι δε δεύτεροι προμηθεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό (μοσχεύματα) άριστης κατάστασης, γνωρίζοντας ότι έχουν επιλέξει υλικό πρώτης ποιότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη των φυτών.

Το “MACQU” εφαρμόζεται στις πρότυπες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας (ριζωτήρια) της εταιρείας, που βρίσκονται στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα Αττικής. Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας χειρίζεται το πρόγραμμα έχοντας τη διαρκή επιστημονική υποστήριξη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα παραγωγής καλλωπιστικών φυτών, καθώς μόνο πέντε επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει ανάλογα προγράμματα στις καλλιέργειές τους, με την υποστήριξη των κατά τόπους πανεπιστημίων.

Η χρήση ενός τέτοιου προγράμματος από την εταιρεία μας “ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟY” αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την διαρκή δέσμευσή μας όσον αφορά την υιοθέτηση καινοτομιών (τεχνολογικής φύσεως ή άλλων), που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των μεθόδων λειτουργίας μας, καθώς και στην ενίσχυση της φήμης της εταιρείας μας ως ποιοτικού παραγωγού και προμηθευτή φυτών.