ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH

Παραγωγικές Εγκαταστάσεις

Μείζονος σημασίας παράγοντες για την επιτυχή ανάπτυξη όλων των φυτικών ειδών και ποικιλιών που παράγονται από την εταιρεία μας καθώς και για την βέλτιστη δυνατή παραγωγικότητα, αποτελούν:

Α. η άρτια υποδομή των διαφόρων εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται σε ιδιόκτητες εκτάσεις και είναι εξοπλισμένες με αυτόματα συστήματα άρδευσης και λίπανσης, αντιανεμική προστασία, συστήματα σκίασης φυτών, εγκαταστάσεις υποστύλωσης, κλπ. και

B. ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελούμενος από φορτηγά αυτοκίνητα, μεγάλα και μικρά ανυψωτικά μηχανήματα, φυτευτικές μηχανές κ.λπ.