ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH

Εκθεσιακός Χώρος

Η εταιρεία Φυτώρια Παπανικολάου για την καλύτερη διευκόλυνση των πελατών της έχει οργανώσει εντός των φυτωριακών της εγκαταστάσεων, οι οποίες ήδη έχουν επεκταθεί και σε γειτονικούς χώρους, έναν εντυπωσιακό εκθεσιακό χώρο, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν με άνεση και ταχύτητα να παρατηρήσουν, να επιλέξουν και να αγοράσουν τα διάφορα είδη φυτών. Στην διαδικασία αυτή εξυπηρέτησης των πελατών σημαντική βοήθεια δίνει το άρτια κατηρτισμένο επιστημονικό δυναμικό της εταιρείας, καθώς και το πρόθυμο και έμπειρο προσωπικό πωλήσεων.