ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH

Φυτοχώματα

Εμπλουτισμένα εδαφικά μείγματα (φυτοχώματα) EUFLOR Γερμανίας, στα οποία η εταιρεία είναι και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και τα οποία διατίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων κατάλληλων για όλες τις κατηγορίες των φυτών (καλλωπιστικά, καρποφόρα, ξινά κ.λπ.), καθώς και διαφόρων κηπευτικών (τομάτα, αγγούρι, κ.λπ.).