ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH

Παραγωγική Διαδικασία

Η Παραγωγή λαμβάνει χώρα σε πρότυπες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας που βρίσκονται στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα Αττικής και πρωταρχικό της στόχο έχει την δημιουργία μιας πολύ μεγάλης γκάμας φυτών διαφόρων ειδών και ποικιλιών τα οποία αφ’ ενός μεν διατίθενται ως πολλαπλασιαστικό υλικό αρίστης κατάστασης (μοσχεύματα) σε επαγγελματίες καλλιεργητές ανά τη χώρα και αφ’ ετέρου δε αποτελούν την ποιοτική πρώτη ύλη για την περαιτέρω ανάπτυξη των φυτών σε μεγαλύτερα εμπορεύσιμα μεγέθη. Η παραγωγική αυτή διαδικασία στον εν λόγω θερμοκηπιακό χώρο ελέγχεται με συστήματα αυτοματισμών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, που υπόκεινται σε συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πρόσφατα προστέθηκε άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα της αυτοματοποιημένης παραγωγικής διαδικασίας, με την απόκτηση μιας μηχανής κατασκευής paper -pots.

Η εν λόγω μηχανή αποτελεί ένα καινοτομικό μέσο ριζοβολίας (paper-pot) για μοσχεύματα, συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση του παραγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού και σε συνδυασμό με τον ήδη υφιστάμενο μηχανολογικό εξοπλισμό (φυτευτική μηχανή, αναμεικτήρες υποστρωμάτων κ.λ.π.) ενισχύει τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας.