ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH

Έργα Πρασίνου

Η «ΦΥΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» προσφέρει και καθετοποιημένες υπηρεσίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου από μικρής κλίμακας κατασκευές έως και απαιτητικά μεγάλα έργα πρασίνου (turnkey projects)

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σ’αυτόν τον τομέα είναι:

α) Η διαρκής επιστημονική υποστήριξη από εξειδικευμένους μεταπτυχιακούς επιστήμονες

β) Ο πλήρης μηχανολογικός εξοπλισμός υλοποίησης των διαφόρων projects.

γ) Η διαδικασία εποπτείας και ελέγχου των έργων από εμπειρότατους εργοδηγούς και

δ) Η εξαιρετικά ανταγωνιστική οικονομική προσέγγιση των κατασκευών, λόγω της καθετοποιημένης παραγωγής από την ίδια την εταιρεία των φυτικών ειδών που τελικά τοποθετούνται στα διάφορα έργα πρασίνου.

Λαμβάνοντας αυτά υπ’οψιν και διατηρώντας και στα έργα πρασίνου το υψηλό ποιοτικό της προφίλ, προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες στους ανά την Ελλάδα πελάτες της:

Μελέτη / Σχεδιασμός περιβάλλοντος χώρου

Κατασκευή κήπου

Εγκατάσταση χλοοτάπητα

Διαμόρφωση βεραντών

Φυτεμένα δώματα

Αρδευτικό δίκτυο (Σχεδιασμός και Εγκατάσταση)

Συντήρηση χώρων πρασίνου

Πανελλαδική κάλυψη