ΕΛΛΗΝΙΚΑENGLISH

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η εταιρεία μας, υιοθετώντας αδιάλειπτα την αρχή της κοινωνικής προσφοράς, συμμετέχει σε διάφορες ενέργειες κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης όπως: προσφορά δωρεάν φυτικού υλικού σε πυρόπληκτες περιοχές, σε αναδασώσεις- αποκαταστάσεις τοπίων, σε pocket-parks αστικού ιστού, κλπ